• :
  • :
Từ dòng tweet đến cuộc gặp 50 phút

Từ dòng tweet đến cuộc gặp 50 phút

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày hôm nay 30/6/2019 đã có cuộc gặp kín kéo dài gần 50 phút với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong un tại Làng đình chiến Bàn Môn Điếm thay vì dự định chỉ bắt tay và chào hỏi trong vòng vài phút như trông đợi trên dòng tâm ...
Chương trình có sự đồng hành của các đơn vị: Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS); Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng công ty Điện lực Dầu Khí Việt Nam (PV ...
Trong bối cảnh hội nhập, chỉ dẫn địa lý (CDĐL) trở thành công cụ hữu hiệu để bảo hộ sản phẩm đặc sản, thúc đẩy tổ chức sản xuất, quản lý chất lượng và mở rộng xuất ...
Với những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, phát động người dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp tuần tra, kiểm soát và các biện pháp phòng ngừa, CAQ Hai Bà ...